Tarih

Tarih

Tarih

TARİH GEÇMİŞİ OLAN GELECEĞİ DÜŞÜNÜR

100 yıllık tarihe ulaşmanın benim için büyük bir heyecan olduğunu itiraf etmeliyim.

Bizden önce gelenlere şükranlarımı iletiyorum, onlarla gurur duyuyorum ve bugün bir araya gelip bu kutlamayan katılan Baraldi’deki herkesten minnettarım.

Yüzyıllık faaliyet aslında her gün, nesilden nesile, bugünün Baraldi'sini gerçekleştirmek için birlikte çalışan insanların tarihidir ve bu anı kutlamak, bu hikayelerdeki insan deneyimlerini, dönemlerini ve durumlarını birbirine bağlayan tek bir ipliği tanımak demektir.

Aksi takdirde tamamen farklı zamansal, tarihsel ve ekonomik koşullar nedeniyle bu bağ kopuk olurdu.

Birinci dünya savaşının sona ermesiyle başlayan yüzyıl, ikinci büyük savaşla parçalanmış Avrupa'yı geçti ve ardından aydaki ilk insandan modern teknolojilere, net, küresel dünya ve pazarları geçerek yeniden yapılanma, ekonomik ve teknik patlamanın zamanını gördü.

Bir yüzyıl boyunca artan hızlardaki değişimler, mekanik, kimya ve telekomünikasyon endüstrilerindeki yenilikler, o zamanlar akla gelemeyen sonuçlara ve koşullara yol açtı.

Bu tek konu, bugün temsil etme şerefine sahip olduğum ve kutladığım Baraldi’nin Tarihidir. Tarihin ilk yüzyılında ipliği uzatmak için kaç düğüm çözüldüğünü düşündüğümde, bunun mümkün olduğunu hissediyorum çünkü Baraldi'de hep gelecek hakkında düşündük.

Aslında, derinlemesine düşündüğümüzde, bir geçmişi olanın her zaman bir geleceği olduğu doğrudur (aksi takdirde ip zaten kopmuş olurdu).

Önümüzdeki 100 yılı kutlamam kesinlikle mümkün olmayacak, ancak Baraldi olarak bunun üzerinde çalışıyoruz.

Luca Baraldi

Başkan

1917 - 2017